Termeni şi condiţii

Copyright
Toate mărcile comerciale și mărcile înregistrate prezentate în acest site aparțin ROCA Agri RDF. ROCA Agri RDF și toate simbolurile sau sloganurile aferente sunt mărci ale ROCA Agri RDF, denumite în continuare ROCA Agri RDF. Folosirea în orice fel a acestor mărci este permisă numai cu autorizarea prealabilă a ROCA Agri RDF.

Drepturile de autor asupra acestui site sunt rezervate în întregime de ROCA Agri RDF și se află sub protecţia legilor române și internaționale în materie.

Documentele, imaginile și informațiile din proprietatea ROCA Agri RDF, incluzând design-ul, elementele distinctive ale site-ului, conținutul site-ului, împreunî cu orice elemente grafice asociate acestora aparțin ROCA Agri RDF. Orice folosire ilegală a acestor materiale, incluzând, dar fără a se limita la reproducere sau distribuție, copiere, este strict interzisă fără permisiunea scrisă a ROCA Agri RDF.

Acest site poate conține documente, imagini, informații sau alte materiale care nu sunt proprietatea ROCA Agri RDF, ca de exemplu nume, logo-uri și alte mărci ale unor terți, care sunt proprietatea respectivelor părți. Aceste materiale pot include articole, date, informații, imagini, grafică, muzică, elemente audio sau alte materiale publicate în ziare, reviste sau alte tipuri de media și pot de asemenea include numele sau mărcile respectivelor canale de media. Orice folosire a acestor materiale este strict interzisă fără permisiunea scrisă prealabila a respectivilor terți proprietari.

Acest site, în intreg sau în parte, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat sau exploatat în orice fel în scop comercial, fără acordul expres scris al ROCA Agri RDF.

Termeni și conditii de utilizare
Accesul la acest site, precum și utilizarea sa sunt guvernate de termenii și condițiile de mai jos, precum și de orice alte legi și reglementări aplicabile. Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice mod a acestui site sunteți de acord în mod necondiționat cu termenii și condițiile specificate.

Excluderea garanției și limitarea răspunderii.

Orice utilizator care vizitează acest site o face pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sau la care face trimitere acest site au în mod exclusiv o natură generală și sunt furnizate cu scop de informare generală.

Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice mod a acestui site sunteți de acord să nu faceți responsabile ROCA Agri RDF, oricare dintre asociații, colaboratorii sau angajații săi și nici tertele parti implicate în crearea, producerea sau livrarea acestui site, sau ale căror materiale apar în acest site, pentru consecințele acțiunilor pe care le veți întreprinde pe baza informațiilor conținute în acest site. Site-ul este furnizat utilizatorilor ca atare, fără niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând dar nelimitându-se la garanții de titlu, garanții de vandabilitate sau potrivire pentru un scop specific, altele decat cele care nu pot fi excluse, restricționate sau modificate conform legislației românești aplicabile acestui acord. Limitarea răspunderii se aplică oricăror stricăciuni sau defecte cauzate de orice încetare a funcționării, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defecțiune, intârziere în operare sau transmitere, virus informatic, întreruperea liniei de comunicare, furt, distrugere sau acces neautorizat, modificare sau utilizare uzuală. Limitarea răspunderii se aplică în cazul întreruperii contractului, contravențiilor nelegate de contract, neglijenței sau în orice altă cauză de acțiune în justiție.

ROCA Agri RDF, oricare dintre asociații, colaboratorii sau angajații săi sau orice altă persoană fizică sau juridică implicata în crearea, producerea sau distribuția acestui site nu va fi in niciun caz responsabilă pentru orice stricăciuni, incluzând dar nelimitându-se la stricăciuni directe, indirecte, accidentare, speciale, pe cale de consecinţă sau punitive, ce ar putea rezulta din utilizarea sau inabilitatea de utilizare a acestui site. Utilizatorul admite prin aceasta că dispozițiile acestei secțiuni se aplică întregului conținut al acestui site. Pe lângă termenii descriși mai sus, ROCA Agri RDF nu va putea fi trasă la răspundere, indiferent de cauza sau durata, pentru orice erori, inadvertențe, omisiuni sau alte deficiențe, ca și pentru inautenticitatea informației conținute în acest site, sau pentru orice întârziere sau întrerupere în transmiterea acesteia către utilizator, sau pentru orice pretenții sau pierderi ce ar putea decurge sau ar fi cauzate de astfel de situații. Niciuna dintre părțile de mai sus nu va fi responsabilă pentru orice pretenții sau pierderi de orice natură ale unor terțe părți, incluzând dar nelimitându-se la profituri pierdute și stricăciuni punitive sau pe cale de consecință.

ROCA Agri RDF nu își asumă nicio obligație și nu garantează în niciun fel că acest site este în mod permanent operațional, lipsit de orice defecte funcționale și că documentele, fișierele sau orice alte pachete de date care au legatură cu acest site nu conțin viruși si nu va avea nicio responsabilitate pentru niciun fel de prejudiciu actual sau viitor cauzat astfel.

ROCA Agri RDF nu garantează în niciun mod securitatea și/sau confidențialitatea niciunei informații transmise prin orice mijloace de comunicații electronice către acest site sau către adresele de e-mail ale oricărui membru aparținând ROCA Agri RDF.

ROCA Agri RDF își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau elimina porțiuni din acești termeni și condiții în orice moment, fără a anunța în prealabil.

ROCA Agri RDF nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la condițiile, conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în alte site-uri în legatură cu prezentul site, dar care nu sunt deținute de ROCA Agri RDF . Accesarea acestor site-uri se face pe riscul exclusiv al celui care le acceseaza.

Pentru orice intrebîri sau nelămuriri cu privire la termenii și condițiile prezente, drepturile de proprietate intelectuală sau politicile de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați.

Orice litigiu sau pretenții având legătura cu accesarea, conținutul sau utilizarea acestui site vor fi guvernate de legea română, iar instanțele din România vor fi competente pentru soluționarea lui.