Raportare transparentă

Despre
Holdingul ROCA Agri RDF își propune să se orienteze către valori care să ia în considerare impacturile generate de activitățile desfășurate asupra ariilor sociale, economice și de mediu, elaborând primul său Raport de Sustenabilitate, fără a avea o obligație legală în acest sens. 
Prezentul Raport de Sustenabilitate este realizat în conformitate cu metodologia Global Reporting Initiative (GRI 2021), subscriind totodată și standardelor specifice pentru fiecare industrie în parte - Sustainability Accounting Standards Board (SASB) și cuprinde datele aferente anului 2022, perioada de raportare fiind 01 ianuarie – 31 decembrie 2022.
În cadrul acestui raport este prezentată și Strategia de Sustenabilitate, stabilită și asumată în cadrul unui proces integrat de analiză a business-ului și de stabilire a direcțiilor necesare dezvoltării strategice.
Entitățile incluse în procesul de raportare sunt companiile care fac parte din Holdingul ROCA Agri RDF - SC RDF SA, SC RDF Agricultură SRL şi SC Adidana SRL. Din holdingul ROCA Agri RDF fac parte şi companiile SC Supliment SRL şi SC Dachim SRL, dar acest raport de sustenabilitate nu se referă la activitatea acestor 2 companii, pentru că ele au fost integrate abia la sfârșitul anului 2022.
Citește rapoartele noastre anuale de Riscuri și oportunități legate de Schimbările Climatice (analiza TCFD) și raportul ESG (Environment, Social, Governance), bazat pe cinci piloni strategici de sustenabilitate identificați de holding: Capital de Dezvoltare și Investiții; Agricultură Sustenabilă și Trading; Produse; Capitalul Natural şi, nu în ultimul rând, Capitalul Social.
Sustainability report 2022

Sustainability report 2022

Descarcă raport

Raport de sustenabilitate 2022

Raport de sustenabilitate 2022

Descarcă raport

Risks and opportunities related to CLIMATE CHANGES

Risks and opportunities related to CLIMATE CHANGES

Descarcă raport

Riscuri și oportunități legate de SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Riscuri și oportunități legate de SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Descarcă raport